Đêm không màu

By
Đêm không màu

Mưa rơi
ướt nửa nhịp sầu
Chờ anh nối nửa
nhiệm màu tình yêu
Đường em
giăng giọt quạnh hiu
Bỏ quên đâu đó
ít nhiều mộng mơ

Dệt chi người hỡi
vần thơ
Thanh bằng thanh trắc
chữ tờ chữ y
Câu lục e ấp hồn si
Để cho câu bát
lầm lì tương tư

Màu chiều trắng hạt
thiên thu
Cho đêm buông vội
hình như không màu

Hoa Vông VangMore...