Mắt nói điều chi (HN)

Mắt nói điều chi


Để chiều ni anh về hỏi mắt nói điều chi
Đôi mắt không cho không
ám ảnh cơn mơ màu hoa giấy hồng
nỗi nhớ khuyết mấy tuần trăng trễ nãi
Đôi mắt hẹn cội xanh lá mỏng
gục đầu hát trên vai thơm ơi tóc dài
 
Mắt có khi thưa rất vội điều chi?
khiến anh hoài thương rụt rè hoa trinh nữ
Mắt có khi thưa rất vội chuyện gì?
khiến anh hoài trông ngọt lành cơn gió
Đôi mắt không cho không phủ kín ngày anh
rèm mi khép ủ sâu lời tình tự

Mắt có khi thưa điều chi rất vội
sợ nỗi đa đoan anh thầm thì với đá
Mắt có khi thưa điều chi rất vội
sợ lạc một cung đàn anh thả lá trôi mê
Đôi mắt không cho không
cứ nhắm mở trong anh những điều chi rất vội
để chiều anh về hỏi mắt thử em nghe!