Ơn em

Ơn em

Đầu hôm rả rích mưa buồn thảm
Xế buổi vi vu gió gợn sầu
Cảnh tượng đìu hiu cành lá gãy
Tâm hồn bải hoải bóng hình đau
Mùa qua mắt đỏ rèm hoang dại
Đêm chớm môi son cánh nhiệm màu
Yêu dấu đâu rồi hay thoáng mộng
Ơn người xin tạ chút tình sâuNgày xưa...

Lối cũ xa chân vườn cỏ úa
Đàn xưa nghẹn tiếng khúc ca sầu
Đìu hiu ngõ phố hàng me lặng
Vắng vẻ sân trường nhánh phượng đau
Thuở ấy môi hồng còn thắm nụ
Giờ đây mực tím đã phai màu
Từng trang nhật ký như hò hẹn
Kỷ niệm quay về tự thẳm sâu


Nguyên Thoại

ntt

@ Tiểu Muội

Mùa qua mắt đỏ rèm hoang dại
Đêm chớm môi son cánh nhiệm màu

_________________

Là mùa của ai đấy TM? Buồn như lá thu rơi...