Tạ từ

Điệu buồn dang dở_ Ngọc Lan


Tạ từ

Tạ từ đêm
một đêm buồn

Tạ từ ngày
một ngày dường như đêm

Tạ từ anh
Tạ từ em

Tạ từ ngày tháng 
                 sao quên
...tạ từ !

HVV

Vậy mà hay hả? chắc khen lấy lòng rồi!

độc hành

Trời hay quá!
Lục bát chi mà tê điếng người!